News & Events
zeta ขยายตลาดสู่ ฟิลิปปินส์

มองระบบ
รัฐบาลมีความมุ่งมั่นจะปฏิรูปประเทศไทย ให้ก้าวพ้นปัญหาที่เกิดซ้ำซาก หรือเรียกกันว่า “ฉุดกระชาก” สังคมไทยให้จมอยู่กับปมปัญหาต่าง ๆ
ต้องการการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง หรือเชิงระบบ
มีการแก้กฎหมาย บรูณาการการทำงาน
และหนึ่งในงานที่ประกาศต่อสาธารณะ คือการปฏิ
การประกวดนวัตกรรมที่ Geneva Invention 2015
บริษัท คลีนกรีนเทค ได้เข้าร่วมงาน Geneva Invention 2015 และได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ
ใบยาสูบ พืชไร่ตัวเสริม กระจายรายได้กว่า 3 พันล้าน
ในทุกปีจะมีเกษตรกรจำนวนไม่ต่ำกว่า 15,000 ราย ทั่วประเทศ ปลูกใบยาสูบ ส่งขายให้กับสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ 8 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ หนองคาย นครพนม และบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กบนา - เรื่องน่ารู้
ด้านหลังมีสีน้ำตาลและมีจุดดำ ด้านท้องสีขาว ที่ริมฝีปากมีแถบสีดำ ใต้คางอาจมีจุดดำหรือลายสีดำ ขาหน้าและขาหลังมีความยาวปานกลาง เท้าหน้ามี 4 นิ้ว
เนื้อโคขุนคุณภาพของสหกรณ์หนองสูง
สหกรณ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในโครงการขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมใจลดค่าครองชีพ


Klean Greentech Co.,Ltd.
Tel:02-865-4264 Fax.02-865-4263 Mobile: 087-083-5005 E-mail : support@kleangreentech.com

© Copyright 2018 www.kleangreentech.com All rights reserved.